Volba jazyka
Česky English Deutsch Dansk Nederlande Italiano
Obsah

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

PRINCIPPER FOR BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER I WILZING S.R.O.

Vi betragter privatlivets fred og personlige data som vores primære opgave. Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger om behandling af personoplysninger og et overblik over hovedprincipperne for behandling og beskyttelse af personlige data hos Wilzing s.r.o.

1. Hvem udfører mine personlige data?
Den dataansvarlige er firmaet Wilzing Ltd., ID: 46679260, med hjemsted 184 Frymburk, Frymburk postnummer 382 79, registreret i handelsregisteret på regionale domstol i den tjekkiske Budejovice sp. C 1616 (i det følgende omtalt som “Wilzing s.r.o.”) tel 602428184, e-mail: info@campingfrymburk.cz.

2. Hvorfor, på hvilket grundlag og i hvor lang tid behandler du personlige data?
Vi behandler dine personlige oplysninger:
a) uden dit samtykke i færd med indgåelse og gennemførelse af kontrakten i opfyldelsen af ​​vores lovmæssige forpligtelser eller i vores legitime interesse
b) baseret på dit samtykke

2.1 Foretag en reservation på https://www.campingbucek.cz
For at foretage en reservation via vores website, behandler vi personlige oplysninger, som du har givet os i Reserve forudsat, og at personlige oplysninger, som du er forpligtet til at udfylde og uden hvilken kunne vi ikke booking overhovedet at udføre (navn, efternavn, fødselsdato, adresse, køn, telefon nummer, e-mail, det samlede antal personer, hvad enten de er børn op til 2 år 2 til 11 år, 12 til 17 år eller 18 år eller ældre, emnet for reservationen, ankomst og afrejsedato) og andre frivilligt data, hvis lancering har været inden for reserven vil fremskynde din check-in ved ankomst til campingpladsen (bil registreringsnummer, identifikation af andre personer, dimensionerne af traileren / campingvognen bil, er stort telt foretrukne parcel / overnatning berettiget til en rabat, en anden telt, kæledyr, information nævnt i noterne, hvor du lærte om vores lejr). Retsgrundlaget for behandlingen af ​​personoplysninger er indgåelsen af ​​kontrakten. I tilfælde af manglende ophold forbliver personlige oplysninger, der er givet til os i reservationen, ikke slettet og slettet.
2.2 Konklusion og opfyldelse af kontrakten
Med henblik på kontrakten og dens ydeevne, dvs.. Bestemmelsen af ​​vores tjenester, behandler vi dine personoplysninger, der er nødvendige for en korrekt levering af vores ydelser (i det omfang der er angivet ovenfor, se din reservation). Vi vil også udføre fakturering af vores ydelser og fakturering som en del af kontrakten, vi vil behandle omkostningsdataene for de leverede ydelser. Ved indgåelse og opfyldelse af kontrakten kan vi udveksle kommunikation med dine krav, anvende og håndtere klager mv. Retsgrundlaget for al behandling af personoplysninger er kontraktens konklusion og udførelse.
Hvis du underskriver en kontrakt med os som juridisk repræsentant, behandler vi dine personlige data med samme formål på grundlag af vores legitime interesse i at indgå og opfylde kontrakten med den person, du repræsenterer.
Til dette formål behandler vi personoplysninger for kontraktens varighed og for løsning af eventuelle klager. Vi kan dog bevare dine personlige oplysninger med henblik på vores lovmæssige forpligtelser eller vores legitime interesse. For yderligere oplysninger om denne behandling, læs venligst nedenfor.

2.3 Overholdelse af lovmæssige forpligtelser
2.3.1 Opbevaring af en bog
Ved at levere indkvartering er i henhold til loven om lokale gebyrer kræves for at behandle og opbevare personlige data med henblik på at holde den såkaldte. Registre, i det omfang det navn og efternavn på gæsten, bopæl eller opholdssted i udlandet, at antallet af ID-kort eller pas , opholdsvarighed, formålet med opholdet, alt for 6 (seks) år.
2.3.2 Holde en husbog
Ved at tilbyde boliger til udlændinge er under udlændingeloven er forpligtet til at holde personoplysninger i såkaldte. Husholdningernes bog i det omfang navn og efternavn på den fremmede, fødselsdato, statsborgerskab, fast bopæl i udlandet, pasnummer, hhv. visum nr, start og slutning af indkvartering i en periode på 6 (seks) år.
2.3.3 Opbevaring af fakturaer og dokumentation for regnskabsmæssig, opfyldelse af juridiske forpligtelser i henhold den civile retsplejelov og lov Forbrugerbeskyttelse
Lovbestemmelser kræver, at vi i det mindste opbevarer identifikations- og kontaktoplysninger og data om de leverede ydelser. Fakturaer udstedt af Wilzing s.r.o. i overensstemmelse med lov om merværdiafgift arkiveret i en periode på ti (10) år fra udstedelsen. Vi er forpligtet til at bevise det retlige grundlag for udstedelse af fakturaer, og derfor i 10 (ti) år efter deres afslutning, og arkivere den relevante dokumentation.
2.4 Behandling baseret på vores legitime interesse
2.4.1 Intern beviser og kontrol, beskyttelse af retlige krav
Hvis du opretter en reservation med os direkte eller underskrive en kontrakt, holder vi dine personoplysninger inden for rammerne af denne reservation eller kontrakt baseret på vores legitim interesse i at beskytte vores juridiske rettigheder og vores interne regnskab og kontrol. Vores legitime interesser beskytter de juridiske rettigheder og kontrol af den korrekte levering af vores tjenester.
For at beskytte de juridiske rettigheder og vores interne regnskab og kontrol proces dine personlige data for varigheden af ​​forældelsesfristen, dvs.. I en periode på 3 (tre) år og for den næste (1) år efter udløbet af forældelsesfristen i forhold til den mulige påstand af krav i slutningen af ​​forældelsesfristen. I tilfælde af retssager, administrative eller andre sager behandle dine personlige oplysninger i nødvendigt omfang for varigheden af ​​en sådan procedure, og resten af ​​forældelsesfristen efter dens afslutning. I modsætning til sådan behandling udført på vores berettigede interesse har du ret til at gøre indsigelse.
2.4.2 Kamera system
I vores lokaler registreres kameraer af sikkerhedsmæssige årsager. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at beskytte vores ejendom, beskytte ejendom af vores kunder, beskyttelse af liv og sundhed for vores medarbejdere eller vores kunder. Kameraoptegnelserne opbevares i 7 (syv) dage fra købsdatoen. I tilfælde af en hændelse, der registreres, opbevares optegnelserne i den nødvendige tid. I modsætning til vores legitime interesse har du ret til at gøre indsigelse.

2.4.3 Billeder af lejren og aktivitetsforløbet
Vi kan tage bulkbilleder af bestemte aktiviteter i forbindelse med lejrens operation. Fra disse billeder er det ikke muligt at identificere, hvad folk er fanget på dem, let og utvetydigt. Vi behandler sådanne fotografier til vores marketing formål baseret på vores legitime interesse, vi kan bruge dem på vores hjemmeside eller på facebook siden. Mod forarbejdning baseret på vores legitime interesse kan du indsigelse til enhver tid (se nedenfor).
2.5 Samtykkebaseret behandling – Fotografier til markedsføringsformål
Udover ovenstående behandler vi billeder, hvorfra man nemt og entydigt kan identificere, hvem de er fanget for at placere dem på vores hjemmeside eller på vores facebook-sider. Det gør vi kun for dem, der har accepteret at erhverve og distribuere disse fotos til vores markedsføringsformål, så længe samtykket er givet, eller indtil de er blevet erstattet af andre.
Så hvad personoplysninger behandler du?
Som en del af vores aktivitet behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:
Identifikationsdata: Navn, efternavn, fødselsdato, adresse, køn, licensnummer, ID-kort eller rejsedokument, eller visumnummer, udenlandsk statsborgerskab.
Kontaktoplysninger: Telefonnummer, e-mail-adresse.
data om andre personer indkvarteret: Det samlede antal personer, du er indkvarteret hos, deres aldersgruppe, samt de data, der er nødvendige for at opfylde vores lovbestemte opgaver i forbindelse med registrering og husbog.
Detaljer om de ønskede eller brugte ydelser: Booking-emne, campingvogn / campingvogn / stort teltdimensioner, foretrukket pakke / boligenummer, rabat, telt, kæledyr, type og omfang af ydelser, afgang og ankomstdato, .
Data, der gør det muligt for os at tage vare på vores kunder: Frem for alt vores gensidige kommunikation og personoplysninger som følge af denne meddelelse (skriftlig eller elektronisk kommunikation med kunder).
kameraoptagelser: Dette er kameraoptagelser fra kameraer placeret i receptionen.
Overfører vi personlige oplysninger?
Vi vælger omhyggeligt de partnere, som vi overdrager dine personoplysninger til, og som kan give dig den tekniske og organisatoriske sikkerhed for dine personlige oplysninger, så uautoriseret eller utilsigtet adgang eller anden misbrug kan forekomme. Virksomheden Wilzing s.r.o. sender personlige data til no processorer:
Desuden er vi forpligtet til at overføre nogle af dine personlige oplysninger til offentlige myndigheder udelukkende til formål og underlagt betingelserne i en særlig lovbestemmelse.
Hvad gør vi for at sikre dine personlige oplysninger?
Vi har taget alle de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, og at der tages hensyn til arten, omfanget, kontekst og formålet med behandlingen og de forskellige sandsynlige og forskellige alvorlige risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.
Vi anvender systemet med forvaltnings- og kontrolprocedurer, for at forhindre uautoriseret eller utilsigtet adgang til data, ændring, ødelæggelse eller tab, uautoriserede overførsler, anden uautoriseret behandling, samt anden misbrug af data.
Alle personer, der kommer i kontakt med kunders eller potentielle kunders personoplysninger i udførelsen af ​​deres arbejde eller kontraktlige forpligtelser, er bundet af lovmæssige eller kontraktmæssige forpligtelser med hensyn til fortrolighed.
Bemærk dog, at ingen dataoverførsel via internettet eller lagringsteknologier kan garantere 100% sikkerhed.
Hvad har du i forbindelse med behandling af personoplysninger?
I forhold til behandling af personoplysninger tilhører dig nogen rettigheder i henhold til gældende lovgivning (fra den 25. maj, 2018 hovedsageligt omfatte generelle forordning om beskyttelse af personlige oplysninger nej. 2016/679, såkaldte. BNPR). Du har følgende rettigheder i henhold til denne forordning:
Ret til at tilbagekalde samtykke til forarbejdning til enhver tid
retten til korrektion og ændring
retten til annullering
retten til adgang til personoplysninger
retten til at begrænse behandlingen
retten til at gøre indsigelse
retten til at overføre
ret til at indgive en klage.
6.1 Ret til at inddrage samtykke
Du har ret til at inddrage samtykke til at behandle dine personlige oplysninger til enhver tid. Tilbagekaldelse af samtykke er gratis.
Tilbagekaldelsen af ​​samtykke ændrer ikke det forhold, at de givne personoplysninger, indtil tilbagekaldelsen af ​​samtykket blev behandlet lovligt og i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke behandling af personoplysninger, som behandles på grundlag af en anden anden hjemmel end den aftale (dvs.., Hvis behandlingen er nødvendig f.eks. For at opfylde kontrakten, eller som opfylder juridiske forpligtelser, vil vi bruge dine personlige data væk).

6.5 Ret til at begrænse behandlingen
Vi vil begrænse behandlingen af ​​dine personlige data på Deres anmodning, hvis:
du mener, at de data, vi behandler om dig, er unøjagtige. Vi begrænser sådan behandling, indtil vi bekræfter nøjagtigheden af ​​disse personoplysninger.
behandlingen er ulovligt, men du nægter sletning af personoplysninger og i stedet bede om begrænsninger i deres anvendelse;
Vi vil ikke længere behøver personlige oplysninger til vores formål, men du vil kræve at afgøre, motion eller forsvare retskrav;
Du har personlige årsager (dvs.. På grund af din specifikke situation) indsigelse mod den proces, som vi har påberåbt sig vores legitime interesse. En sådan behandling af personoplysninger derefter forpligtet til at reducere, indtil det er blevet bekræftet, at vores legitime interesser vejer tungere end dine personlige årsager (dvs.. Årsagerne skyldes netop din situation).
Hvis vi kan begrænse behandlingen af ​​kun disse persondata:
spare
videre proces med dit samtykke
yderligere behandlet med henblik på at bestemme, håndhæve eller forsvare juridiske krav,
bearbejdes yderligere for at beskytte rettighederne for alle andre fysiske eller juridiske personer eller af hensyn til væsentlige offentlige interesser eller EU-medlemsstat.
6.6 Hvad betyder dette, at jeg har ret til at gøre indsigelse?
Hvis der i et konkret tilfælde var den behandling af personoplysninger, der ville være nødvendig med henblik på vores legitime interesse (dvs. ikke behandlingen er baseret på samtykke til opfyldelse af kontrakten, osv.) Du kan, med hensyn til netop din situation at gøre indsigelse mod en sådan behandling indvending . Hvis du kan bevise, at vores legitim interesse i en bestemt behandling opvejer dine interesser eller rettigheder og friheder, sådan behandling afsluttes.
6.7 Ret til overførbarhed
Du har ret til at overføre personlige data. Hvis behandlingen er baseret på din samtykke eller er nødvendige for udførelsen af ​​kontrakten og udføres automatisk, du er i henhold til artikel 20 BNPR lige fra os at indhente personlige oplysninger om dig, og du har givet os, på en struktureret, konventionel og maskinlæsbare format. Men anmodningen kan ikke gives, hvis udøvelsen af ​​denne ret kan have påvirket de rettigheder og friheder tredjeparter.
6.8 Ret til at indsende en klage
Du har ret til at indgive en klage til kontoret for beskyttelse af personoplysninger (www.uoou.cz).
Hvordan kan jeg anvende mine rettigheder? Hvor kan jeg kontakte et spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os til enhver tid, skriftligt til adressen Camping Bucek, Třtice 170, Nové Strašecí, e-mail eller på info@campingbucek.cz , tel. +420 602 428 184.
Bemærk, at vi i tilfælde af udøvelse af retten til adgang til personoplysninger og andre rettigheder kan bede dig om at give os passende bevis på din identitet for at bekræfte din identitet. Det er en forebyggende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige oplysninger.
Med henblik på at holde et referat af at opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen, al kommunikation med dig overvåges og arkiveret.
Ændring af privatlivspolitik
Denne regler for privatlivets fred træder i kraft den 24. 5. 2018. Disse regler har ret til ensidigt at ændre. I dette tilfælde er vi nødt til at skifte dig på forhånd at informere.

Přeskočit na obsah Přeskočit na menu