Volba jazyka
Česky English Deutsch Dansk Nederlande Italiano
Obsah

Tipy na výlety

HRADY a ZÁMKY: 

zámek Lány (9 km)

Původně malý lovecký zámeček, postavený pro Rudolfa II. po roce 1592 na místě středověké tvrze. Přestavěn Valdštejny roku 1730. V letech 1747 - 1752 k obytné části připojena samostatně stojící kaple. V 19. století za Fürstenbergů výrazně rozšířen.

hrad Křivoklát (15 km)

Rozlehlý gotický královský hrad ze 13. století, původně lovecký hrad Přemyslovců, přestavěný na konci 15. století pro Vladislava Jagellonského. V 16. století vězení. Roku 1643 vyhořel, rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století (J. Mocker, K. Hilbert). Historické interiéry (kaple, rytířský sál, královský sál, fürstenberská knihovna, vězení, fürstenberské muzeum).


hrad Krakovec (23 km)

Zřícenina hradu z konce 14. století, postaveného královskou stavební hutí pro Jíru z Roztok, křivoklátského purkrabího. Roku 1783 zničen požárem. Unikátní architektura, množství zachovaných gotických stavebních prvků, půlválcová věž, arkýřová kaple na mohutném pilíři. Roku 1414 zde před odjezdem do Kostnice pobýval Jan Hus pod ochranou Jindřicha Lefla z Lažan.

hrad Červený Újezd (26 km)

Soukromá stavba byla nazvána podle obce, ve které se nachází, tedy Hrad Červený Újezd a vznikla v letech 2001 - 2002. Záměrem bylo postavit naším stylem historizující objekt vycházející z tradičních řemeslných postupů a odpovídající nárokům současnosti. V muzeu uvidíte originály i kopie typických nástrojů, přístrojů a vybavení českého venkova minulého i předminulého století, doplněné selským malovaným nábytkem, dílnami tradičních řemesel, rytířským sálem, krčmou se staročeskými jídly a nápoji i hradním antikem. Nové interiéry vytvořili místní řemeslníci. Pokud tedy, jako my, rádi sníte a máte rádi historii, dobré jídlo a pití, přijeďte se přesvědčit, jak se nám náš úmysl zdařil. Areál venkovských staveb nebo chcete-li skanzen se nachází v zahradách a je, stejně jako muzeum na hradě, ukázkou venkovského života dob minulých. Můžete si tu z blízka prohlédnout větrný mlýn, zvonici, špejchar, vinný sklípek, salaš, milíř či starý dřevařský katr. Většina staveb má přístupné interiéry s ukázkou zařízení, nástrojů a techniky pro ně typické.

hrad Okoř (30 km)

Rozsáhlá zřícenina gotického hradu ze 14. století, přestavěného pozdně goticky a renesančně. Opuštěn na konci 18. století. Areál hradní zříceniny s charakteristickým torzem hranolové věže se zbytky raně gotické kaple s polokruhovou baštou. V případě ohrožení bylo možné předhradí zatopit vodou.

hrad Žebrák, Točník (32 km)

Zříceniny hradu na Zámecké hoře (osídlené již v době Halštatské) na horním konci skalnatého žebra, na jehož dolním zakončení stojí hrad Žebrák. Hrady se nacházejí nad obcí Točník, nedaleko města Žebrák. Vystavěním hradu Točníka v tak těsné blízkosti dolního hradu Žebrák vzniklo v Čechách nejmajestátnější a dodnes nejzachovalejší souhradí.

hrad Hazmburk (32 km)

Pokud za královnu Českého středohoří považujeme Milešovku, králem může být jedině Hazmburk. Věže této zříceniny patří k nepřehlédnutelným dominantám krajiny dolního Poohří a spatřit je můžete na vzdálenost až několika desítek kilometrů. Tyčí se na vrcholu strmého čedičového masivu a připomínají zašlou slávu nedobytného gotického hradu. Vrch dosahující výšky 418 m byl podle archeologických nálezů obydlen již v 5 tisíciletí př.n.l. lidem kultury s vypíchanou keramikou. Vznik hradu je opředen tajemstvím.

Karlštejn (36 km)

Karlštejn je nejvýznamnějším českým hradem i jedním ze symbolů českého království. V roce 1348 ho nechal vybudovat ve třech výškových úrovních český král a císař Svaté říše římské Karl IV. Nejnižší stupeň zaujímaly světské prostory obývané císařem, jeho manželkou a družinou, představující obec pozemšťanů. Na druhém stupni byl postaven kostel Panny Marie a s ním úzkou chodbou spojená soukromá kaple Karla IV., zasvěcená jeho patronce sv. Kateřině, které symbolizovaly místo očištění. Nejvýše se tyčila hranolová věž s nejsvětější sakrální prostorou hradu – kaplí sv. Kříže, znázorňující nebeský Jeruzalém. Hrad měl být původně místem odpočinku jeho zakladatele, ale v průběhu stavby, jež trvala přes sedm let, se idea jeho využití měnila. Hrad se stal místem uložení českých a říšských korunovačních klenotů a vzácných ostatků svatých. Za Karla IV. byl především reprezentativním sídlem, vzdáleným jeden den jízdy koňmo z hlavního města Prahy, kde se scházeli představitelé evropské politické elity.


CÍRKEVNÍ PAMÁTKY: 

Svatý Jan pod Skalou (31 km)

je jednou z nejmalebnějších obcí Národní přírodní rezervace Český kras. Oplývá četnými přírodními krásami a nachází se zde mnoho historických památek. Svoji historii počítá od konce 9. století, kdy se zde podle legendy, v jeskyni pod mohutnou skalní stěnou, usadil první český křesťanský poustevník Ivan. Poustevník Ivan, zde uctívaný jako svatý, žil ve zdejších travertinových jeskyních, které jsou v tomto místě dodnes zachovány. Ivan byl synem slovanského knížete Gostimila. Vzdal se světského života a uchýlil se do samoty, kde žil 42 let. Když po čase přišel až do zdejšího údolí, zalíbilo se mu tady a rozhodl se, že zde zůstane. Bůh mu seslal laň, aby ho živila svým mlékem. V jeskyni ho však pokoušeli zlí duchové a tak se rozhodl odtud odejít. Při odchodu se mu na návrší pod svatojánskou skálou zjevil sv. Jan Křtitel. Předal mu dřevěný křížek, kterým Ivan zlé démony ze své jeskyně vypudil. Legenda dále vypráví o setkání poustevníka Ivana s českým knížetem a vládcem Bořivojem. Bořivoj při štvanici na medvěda postřelil Ivanovu laň. Poraněná laň dovedla knížete až před Ivanovu jeskyni. Bořivoj tak nalezl Ivana a bylo mu velmi líto, že mu zabil jeho laň živitelku. Pozval tedy Ivana na svůj nedaleký hrad Tetín a nabídl mu, aby tam s ním pobýval. Ivan však nechtěl a vrátil se do své samoty. Před svou smrtí sdělil knížeti poselství od sv. Jana Křtitele: „Tobě poručil Bůh po sv. Janu Křtiteli, abys po mé smrti toto místo vysvětil za kostel ke cti Panny Marie a sv. Kříže, ale sv. Jana Křtitele máš nazvati patronem.“ Podle legendy zde po Ivanově smrti opravdu nechal postavit kníže Bořivoj kapličku, která v 11. století přišla do správy benediktinského kláštera (Ostrovský klášter- ostrov na řece Vltavě, jižně od Prahy).

Křížová cesta Mníšek pod Brdy (44 km)

Křížová cesta pochází z let 1755-1762, z období, kdy na Skalce sídlila hraběnka Benedikta Čejková, tchyně hraběte z Unwertu. Ta dala kapličky křížové cesty, propojující poustevnu s kostelíkem, vybudovat. Skalka je původní poutní místo s barokním kostelíkem sv. Máří Magdaleny, klášterem, poustevnou a křížovou cestou. Umístěn na vyvýšeném ostrohu nad Mníškem pod Brdy, 27 km jihozápadně od Prahy, okres Praha-západ, na úpatí Brdského hřebene, v katastrálním území Mníšek pod Brdy. Ve středověku tudy vedla Zlatá stezka. V současné době oblíbené místo turistů, tak i využíváno pro turistiku v zimních měsících na běžkách. V červenci 1889 sem byla z Řevnic zavedena historicky třetí turistická značená cesta Klubu českých turistů. V době dokončování oprav kostelíka sv. Maří Magdalény počátkem 90. let 20. století bylo započato i s obnovou kapliček křížové cesty. Prázdné kapličky se staly inspirací výtvarnou soutěž, jejímž původním záměrem bylo uvést kapličky křížové cesty na Skalce do povědomí široké veřejnosti a později na tomto základě získat finanční prostředky, potřebné k definitivnímu vyzdobení kapliček.

SKANZENY: 

Národopisné muzeum (15 km)

 

Velká Amerika (35 km)


Lom Velká Amerika je vápencový lom na území obce Mořina v okrese Beroun.  Velikost lomu je asi 750×150 metrů. Hloubka lomu bývá udávána v rozmezí 67 až 80 m. Dno je v nadmořské výšce 322 m. Lom již není dále využíván k těžbě, zato se stal vyhledávaným cílem pro turistické výlety. U lomu Velká Amerika lze zaparkovat na malém parkovišti. Podél severního okraje lomu vede žlutě značená pěší turistická trasa č. 6161, která k východnímu konci lomu přichází od Mořiny a od západního konce pokračuje k lomu Mexiko a kolem lomů západního systému pak směrem ke Karlštejnu. Celý lom lze obejít po pohodlné cestě s mnoha krásnými vyhlídkami.  Pomalou chůzí zvládnete obejít lom za hodinu, příznivci fotografie musí počítat, že zde stráví času mnohem více. Jedná se totiž o jedno z nejfotogeničtějších přírodních zajímavostí v ČR.

Koněpruské jeskyně (19 km)

Železniční muzeum Lužná (5 km) Areál muzea je umístěn u železniční stanice Lužná u Rakovníka, v nádherné přírodě na okraji křivoklátských lesů. Ve zdejších sbírkách jsou k vidění jak parní lokomotivy různých kategorií a z různých období, tak i historické motorové lokomotivy, motorové vozy či ukázky technických zařízení na železnici. Pravidelně se zde také konají jízdy nostalgických vlaků, díky nimž můžete minulost drah nejen vidět, ale na vlastní kůži zažít. Vydejte se tedy za námi do Lužné a užijte si příjemný den s nádechem dob dávno i nedávno minulých.

Železniční muzeum Zlonice (20 km) V současné době zahrnuje sbírkový fond zhruba 200 exponátů a souborů, z toho 7 lokomotiv a 25 vagónů normálního rozchodu a od roku 2004 též provozní přenosnou úzkokolejnou drážku o rozchodu 650 mm se dvěma motorovými lokomotivami a 10 vozy. K ní patří též neprovozní parní lokomotiva. K nejzajímavějším exponátům patří nejmenší dochovaná normálně rozchodná parní lokomotiva v České republice vyrobená firmou Orenstein & Koppel z roku 1913 a elektromechanické stavědlo Siemens & Halske z roku 1902. Svým zaměřením na dopravu v cukrovarech nabízí zlonické muzeum unikátní soubor, který jej řadí mezi přední sbírky přitahující množství návštěvníků nejen z České republiky, ale též z celé Evropy.


Krušovice (4 km) Skoro na půl cesty mezi Prahou a Karlovými Vary se poblíž silnice nachází Královský pivovar Krušovice, který je díky rostoucímu věhlasu královského piva lákavým turistickým cílem pro návštěvníky Rakovnicka a Křivoklátska. Historie Královského pivovaru Krušovice se datuje až do 16. století. Královský pivovar nejen pivo vaří a rozváží po Čechách i za jeho hranice. Návštěvníci se mohou s výrobou piva, historií pivovaru a dalšími zajímavostmi seznámit v rámci prohlídky. Protože je o exkurze velký zájem, je nutné se předem objednat.

Důl Kladno (17) Hornický skanzen se rozkládá asi 30 km západně od hl. města Prahy. V roce 1874 začala Pražská železářská společnost na vrchu Homolka u Vinařic s hloubením jámy. Uhelná sloj o mocnosti 9 m byla odkryta 28. září 1878 v hloubce 515,2 m. Důl byl slavnostně pojmenován po tehdejším předsedovi správní rady JUDr. Kajetánu Majerovi - Mayrau. Skanzen svým návštěvníkům nabízí prohlídku technických památek zaměřených na dokumentaci a prezentaci hornické činnosti na Kladensku a Slánsku. Expozice: Model posledního pracovního dne - návštěvník získá intenzivní pocit, že prochází dolem, který před půl hodinou opustila směna. Strašidelné podzemí pro děti - 130 metrů důlních chodeb, které jsou plné strašidel, strašáků a strašidláků, prohlídky po památkově chráněném dole Mayrau s výkladem a videoprogramem, kolekce 3 těžních strojů v původních strojovnách - secesní těžní stroj firmy Ringhoffer Praha z roku 1905, těžní stroj Robert z roku 1932.

Solvay Skanzen SOLVAYovy lomy  leží  v oblasti Berounska. Od Prahy se nachází necelou půl druhou hodinu cesty po dálnici cca 30 km, autem 30-40 minut směr Plzeň, Beroun. Parkování je volné v obci Bubovice. Odtud pěšky po lesní nezpevněné cestě. Po příchodu na místo přejdete nikým nestráženou závorou a nacházíte se v areálu lomu. K vidění je hned úzkorozchodná trať, venkovní expozice vzorových kamenů z tohoto lomu, budova patřící kolejišti. K centru lomu skanzenu se dostanete dále pěšky po 300 metrech podél trati, po které se pak vede vyhlídková jízda mašinkou. Propozice skanzenu tvoří: a) samotné muzeum  - budova bývalých kanceláří a skladů. Ta tvoří trvalou expozici Historie těžby a dopravy vápence v Českém krasu. Představuje se tu sbírka, vztahující se k těžbě jak lomové, tak i důlní. Kromě drobných exponátů jako lampy nebo sbíječky jsou v krytých prostorách umístěny i ukázky vozíků a příslušenství lanové dráhy a část vozů lomové úzkokolejné železnice. b) Hlavní atrakce  - polní lomová dráha s rozchodem 600 mm, představující názornou ukázku dopravy suroviny ve výklopných vozících tažených dieselovou lokomotivou. c) Štola d) Těžní vrátek - funkční zařízení (na stlačený vzduch) pro dopravu vozíků mezi jednotlivými etážemi lomů. Celou expozici Vás provede průvodce a trvá cca 1 hod.

Pivovar Plzeň Co vás čeká během prohlídky pivovaru Pilsner Urquell plné zážitků:

• seznámíte se s historií a tajemstvím výroby legendárního ležáku Pilsner Urquell

• prohlédnete si autentická místa pivovaru, kde se pivo Pilsner Urquell od roku 1842 vyrábí

• provedeme Vás mimo jiné moderní stáčírnou s kapacitou 120 000 lahví za hodinu, unikátní expozicí surovin či historickou a současnou varnou Pilsner Urquell

• neodmyslitelným završením prohlídky pivovaru Pilsner Urquell je návštěva historických pivovarských sklepů, kde ochutnáte nefiltrované a nepasterizované pivo Pilsner Urquell, čepovaného přímo z dubových ležáckých sudů (pouze pro starší 18 let)

Dinopark a ZOO Plzeň


Sklářské studio Nenačovice Malá rodinná sklárna v Nenačovicích. Můžete se zde pokochat pohledem do zbrusu nové rozpálené pece, fantastickou dovedností sklářů i pohledem na křehké výrobky. Místní umělečtí řemeslníci před vámi během několika vteřin vykouzlí barevné květy, ptáčky, vázy, těžítka nebo některý další z téměř 200 druhů místních výrobků. Všechny pak najdete vystavené ve zrekonstruované a dostatečně veliké vzorkovně a prodejně. Okukování, fotografování a filmování je nejen dovoleno, ale také zcela zdarma!! A v chladném počasí se zde můžete zadarmo ohřát tak, až vám od žáru pece naskáče pot na čele.

Lidice Jako památka na vyhlazení Lidic nacisty byl v roce 1962, 20 let poté, v místech nad bývalou obcí vystavěn památník. Památník je kruhový objekt, v jehož „ochozech“ se nachází muzeum, které bylo v roce 2004 zrekonstruováno do moderní podoby, za které bylo oceněno mnoha cenami, mj. třeba cenou za nejlepší interiér. V blízkosti památníku se nachází sousoší dětským obětem druhé světové války, konkrétně 82 dětí umučených ve vyhlazovacím táboře Chelmno. Na místě tragédie je také možno najít místo zbořené školy, kostela či „Horákova statku“, na jehož zahradě byli lidičtí muži postříleni.

Rakovník (10 km) Královské město Rakovník leží 56 km západně od Prahy. Původní trhová osada, připomínaná již r. 1257, náležela k panství křivoklátskému. Král Václav II. ji v roce 1286 povýšil na město, královským městem je učinil císař Rudolf II. listinou ze dne 27.7.1588. Rakovník je správním, průmyslovým, obchodním a kulturním centrem okresu s řadou historických památek. Jedná se o Pražskou a Vysokou bránu, kostel sv. Bartoloměje, Husovo náměstí, Rabasovu galerii a Okresní muzeum a další.

Lanové centrum Ořech Lanové centrum s 18ti vysokými překážkami, obří houpačkou, nízkými překážkami, třemi umělými stěnami o výšce 10 m.

Lanový park Kladno Lanový park svým umístěním v rekreačním a sportovním areálu městského stadionu Sletiště rozšiřuje nabídku sportovních a volnočasových činností nejen pro jednotlivce, ale i celé rodiny a skupiny. Lanové překážky jsou zavěšené na stromech ve výšce 4 – 10m nad zemí. Důraz je kladen na šetrné zakládání překážek, aby nedošlo k poškození kmenů jednotlivých stromů. Jednotlivé programy jsou v lanovém parku Sambar vytvářeny tak, aby odpovídaly potřebám různých cílových skupin návštěvníků.

Trhy v Ředhošti Jedná se o vše farmářské, spotřební zboží i výstavní expozice. Je zde na 1000 nejrůznějších prodejců. Ředhošťské trhy jsou proto ideálním místem, kde lze nakoupit vše. Na trzích se můžete těšit na prodej sezónní zeleniny a ovoce, mléčných i masných výrobků, výtečného pečiva i rukodělných výrobků, spotřebního zboží, zvířat. Sortiment se bude měnit v závislosti na ročním období a momentální nabídce konkrétních prodejců. Prodejní doba 7 h - 12 hod.

Slaný (17 km) Královské město Slaný leží v okrsku Slánské tabule, která tvoří severozápadní část geomorfologického celku zvaného Pražská plošina. Její dominantou je Slánská hora. Městem, které leží cca 25 km severozápadně od Prahy, protéká od jihozápadu k severovýchodu Červený potok. Archeologické nálezy potvrzují pravěké osídlení katastru města i jeho okolí od starší doby kamenné (asi před 50. tisíci lety). Větší osídlení potvrzují také nálezy z 8. a 9. století, zejména na jihovýchodním svahu Slánské hory a jejího úpatí. K původu jména města se váže příběh z kroniky Václava Hájka z Libočan, který vypráví o objevení slaného pramene na úpatí Slánské hory služebníkem knížete Nezamysla Holotem a o následném založení osady knížecích solivarů nazvané "Slanej vrch".

Aquapark Kladno

Zoopark Zájezd V obci Zájezd chovají zvířata od roku 1998 (například karakaly, opice a poloopice, chameleony, klokany, atp.). V roce 2006 jsme založili obecně prospěšnou společnost Zoopark Zájezd. Uvidíte zde například slunící se skupinky tří druhů lemurů, klokany, kočkodany nebo velblouda Áju. Voliéry a výběhy jsou postaveny převážně z přírodních materiálů, a snahou bylo využít v maximální míře toho, co nabízí původní prostory tamních pozemků tak, aby se nenarušil ráz místní krajiny. V areálu zoo jsou k dispozici piknikové deky, pastelky, papíry a hračky (nejen) pro děti. Cílem je nabízet nejen “zoo”, jak ji znáte, ale i ideální místo k odpočinku, kam se můžete vracet třeba i několikrát týdně.

Kounovské kamenné řady (12 km) Areál Kounovských kamenných řad se nachází na vrchu Rovina přibližně 2 kilometry severně od obce Kounov. Areál řad je celoročně volně přístupný. Výchozím místem prohlídky řad je parkoviště před domem U Tří lip v Kounově. Z parkoviště vede k řadám žlutá turistická trasa. U poutní kaple svatého Vojtěcha můžete žlutou trasu opustit a dojít k řadám kratší cestou, označenou místním značením. V domě U Tří lip v Kounově můžete navštívit stálou expozici věnovanou Kounovským kamenným řadám. Součástí expozice je prodejna suvenýrů s tématikou kounovských řad. V prodejně můžete zakoupit i jednoduchý průvodce po kounovských řadách. Více informací o expozici naleznete zde. Ke Kounovským kamenným řadám se rovněž můžete vydat po trase Naučné stezky Kounovské kamenné řady, která začíná u nádraží Mutějovice. Naučná stezka se však kounovským řadám věnuje pouze okrajově, její zaměření je především přírodovědné. Kromě areálu Kounovských kamenných řad najdete na vrchu Rovina také keltské hradiště z 5. století před naším letopočtem, poutní kapli svatého Vojtěcha nebo Rovinský buk, významný strom Lesů ČR.

Beroun Královské město Beroun se nachází asi 30 km jihozápadně od Prahy, na obchodní spojnici našeho hlavního města se západní částí republiky a Německem. Starou obchodní stezku nahradila dálnice D5 a železniční trať spojující město s Prahou, Plzní či Rakovníkem. Město ležící na soutoku řek Berounky a Litavky láká k návštěvě nejen svými historickými památkami a bohatou kulturní a sportovní nabídkou, nýbrž i svým překrásným okolím. Je východiskem do dvou chráněných krajinných oblastí - Českého krasu a Křivoklátska.

Hamousův statek Zbečno (15 km) Každý, kdo někdy navštíví Hamousův statek, je jistě překvapen polohou a velikostí stavení. Nachází se přímo naproti kostelu sv. Martina v obci s historií sahající do dob prvních Přemyslovců. V obci ještě v 50. letech bylo dochováno mnoho statků s klenutými vjezdovými vraty do dvora, nespočet malých chaloupek různých řemeslníků či drobných zemědělců. Bohužel, vesnice se za léta změnila na tolik, že jediné, co v obci pamatuje éru lidového stavitelství, je už jen kostel s farou a již zmíněný Hamousův statek.


Terezín


Hořovice

Tetín Historicky Tetín patří k nejstarším vesnicím v České republice. Místo bylo osídleno již v paeolitu a době hradištní. Počátky Tetína jsou v pověstech spojovány s Krokovou dcerou Tetou, ale archeologický výzkum je datován do poloviny 10. století. Počátkem 10. století zde byl dřevěný knížecí dvorec, který byl vdovským sídlem kněžny sv. Ludmily, která zde byla v roce 921 zavražděna. V 11. a 12.století zde bylo sídlo Tetínské župy, která spravovala celé Podbrdsko. Tetín je zmiňován v zakládací listině vyšehradské kapituly. V roce 1288 zde měl sídlo královský lovčí. Ke konci 13.století byl hrad přestavěn na sídlo přemyslovských levobočků. V roce 1321 hrad držel Štěpán z Tetína, který Tetín prodal císaři Karlu IV. Tetínské panství pak připojil ke Karlštejnu.

Týřov Hrad Týřov byl pravděpodobně postaven brzy po královském hradu Křivoklátu, do jehož majetku také náležel. První písemná zpráva je z roku 1249. Hrad postavený podle vzoru francouzských kastelů na vysokém ostrohu nad řekou Mží (Berounka) byl jedinečnou pevností nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě. Na rozdíl od ostatních tehdejších hradů byl schopen aktivní obrany křížovým ostřelováním nepřítele v předpolí shora z devíti okrouhlých věží. Proti nenadálému přepadení ho chránily příkré svahy a soustava hlubokých příkopů. Kromě věží měl hrad ještě dvě hranolovité bašty. Vcházelo se do něj přes padací most a branou na východní straně. Od husitských válek v zástavě chátral, koncem 15. stol. již neobyvatelný. Zřícenina s úchvatným výhledem do údolí Berounky přístupná po značené stezce od Skryjí.

Praga Automuzeum Praga Zbuzany bylo založeno v roce 1957. Hlavním cílem založení muzea bylo zmapování historie naší největší automobilky a vlastně tím i historie českého automobilového průmyslu, který ve své době patřil k evropské špičce. Muzeum je uváděno ve všech seznamech světových muzeí a je hodnoceno kulturní komisí UNESCO jako třetí největší značková sbírka na světě, která svým rozsahem překračuje rámec České republiky a je obrazem naší slavné historie, kterou se tímto podařilo uchovat pro další generace a kterou se právem může ČR pyšnit.

ZOO Praha

Botanická zahrada Praha

Dinopark Praha

Praha


Zdroj fotografií: CzechTourism, Camping Bucek, Wikipedia

Přeskočit na obsah Přeskočit na menu